Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

veronette
Gdy kończy się anonimowość, kończy się szczerość pisanych słów.
— Wszędzie widzę koniec.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
1292 665d 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
te stare niespełnione miłości prześladują jedna właśnie wróciła żądna spełnienia skazana na niepowodzenie..
— xxx
veronette
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
…and you drink a little too much and try a little too hard. And you go home to a cold bed and think, ‘That was fine’. And your life is a long line of fine.
— Gillian Flynn
Reposted fromuoun uoun viayoursway yoursway
veronette
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
veronette
Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaDominique7 Dominique7
veronette
4035 2d4d
Reposted frommonsoon monsoon viaDominique7 Dominique7
veronette
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viayoursway yoursway
veronette
Chce - nie mam. Mam -  nie chce.
— I zrozum tu samą siebie..
Reposted fromxan xan viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
Ani ja, ani horoskop, ani Wikipedia. Nikt z nas nie wie, co do mnie czujesz.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
2622 146e
Reposted fromkleofas kleofas viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
każdy w życiu musi się wycierpieć żeby trafić w końcu na szczęście
Reposted frommelancholy69 melancholy69 vialadygrey ladygrey
veronette
2527 098c 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialadygrey ladygrey
veronette
4443 8940
Reposted fromkokosowas kokosowas vialadygrey ladygrey
veronette
Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński, jak ja dobrze to rozumiem
veronette
4611 3c08
Reposted frommisza misza viadzisniezasne dzisniezasne
veronette
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 vialalaland111 lalaland111

November 12 2014

veronette
Czasem trzeba odpuścić i wtedy życie jakoś samo się układa.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
veronette
czasem jest trudno no i nie zapominajmy, że ja to ja, a to tylko pogarsza sytuację.
— życiówka
Reposted fromsfeter sfeter viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl